Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1165 postów 19457 komentarzy

BEZ SMAKU

Katogoria - Iza Rostworowska. Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux Vade retro satana / Numquam suade mihi vana Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas

Co znaczy ''jedna owczarnia, jeden pasterz''?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przeczytajcie uważnie.

Dobry Pasterz
1 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 2 Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 3 Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 4 A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. 5 Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych". 6 Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
7 Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. 8 Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. 9 Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. 10 Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.
11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 13 <najemnik ucieka> dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 17 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. 18 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca". - 19 I znów nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. 20 Wielu spośród nich mówiło: "On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu Go słuchacie?" 21 Inni mówili: "To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomym?"

 

DOKUMENTY SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

PAWEŁ BISKUP

SŁUGA SŁUG BOŻYCH
RAZEM Z OJCAMI ŚWIĘTEGO SOBORU
NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ

 

Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM"

Rozdział I: MISTERIUM KOŚCIOŁA
Rozdział II: LUD BOŻY
Rozdział III: O HIERARCHICZNYM USTROJU KOŚCIOŁA, A W SZCZEGÓLNOŚCI O EPISKOPACIE
Rozdział IV: KATOLICY ŚWIECCY
Rozdział V: POWSZECHNE POWOŁANIE DOŚWIĘTOŚCI W KOŚCIELE
Rozdział VI: ZAKONNICY
Rozdział VII: ESCHATOLOGICZNY CHARAKTER KOŚCIOŁA PIELGRZYMUJĄCEGO I JEGO ZWIĄZEK Z KOŚCIOŁEM W NIEBIE
Rozdział VIII: BŁOGOSŁAWIONA MARYJA DZIEWICA BOŻA RODZICIELKA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

Rozdział IV

KATOLICY ŚWIECCY

KK 32. Kościół święty z ustanowienia Bożego organizuje się i rządzi z godną podziwu rozmaitością. "Jako bowiem w jednym ciele wiele członków mamy, a wszystkie członki nie mają tej samej czynności, tak wszyscy stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a brani z osobna, jesteśmy członkami jedni drugich" (Rz 12,4-5).
Jeden tedy jest Lud Boży wybrany: "jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest" (Ef 4,5), wspólna jest godność członków wynikająca z ich odrodzenia się w Chrystusie, wspólna łaska synów, wspólne powołanie do doskonałości, jedno zbawienie, jedna nadzieja i miłość niepodzielna. Nie ma więc w Chrystusie i w Kościele żadnej nierówności ze względu na rasę albo przynależność narodową, stan społeczny albo płeć, bo "nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani niewiasty. Albowiem wszyscy wy "jednym" jesteście w Chrystusie Jezusie" (Gal 3,28 gr. por. Kol 3,11).
A jeśli nie wszyscy w Kościele idą tą samą drogą, wszyscy jednak powołani są do świętości i ta sama przypadła im w udziale wiara dzięki sprawiedliwości Pańskiej (por. 2 P 1,1). Choć niektórzy z woli Chrystusa ustanawiani są nauczycielami, szafarzami tajemnic i pasterzami innych, to jednak co się tyczy godności i wspólnej wszystkim wiernym działalności około budowania Ciała Chrystusowego, prawdziwa równość panuje wśród wszystkich. Albowiem rozróżnienie, które położył Pan między szafarzami świętych a resztą Ludu Bożego, niesie ze sobą łączność, gdyż pasterze i pozostali wierni związani są ze sobą przez konieczne, wzajemne odniesienia, pasterze Kościoła, idąc za przykładem Pana, sobie nawzajem i innym wiernym oddają posługi duchowe, wierni zaś ochoczo świadczą wspólnie pomoc pasterzom i nauczycielom. Tak to w rozmaitości dają świadectwo jedności przedziwnej w Ciele Chrystusowym: sama bowiem rozmaitość łask, posług duchownych i działalności gromadzi w jedno synów Bożych, bo "wszystko to sprawia jeden i tenże Duch" (1 Kor 12,11).


Czy  świecka władza wchodzi do owczarni przez bramę, czy wdziera się jak rozbójnik motorówką, przez płot i przez fałszowane i z góry ustawione wybory?

Czy  państwo jest człowiekowi i narodowi do czegoś potrzebne? Skoro mamy świeckich w Kościele to nie potrzebni nam urzędnicy,  i skoro jednego pasterza, to nie dwóch, czy trzech i skoro jedno prawo, to nie dwa i więcej.

 

 

KOMENTARZE

 • 22 luty- wspomnienie liturgiczne zwane katedrą św. Piotra Apostoła
  Autorytet religijno-moralny sw. Piotra i jego następców z czasem uwyraźnił się w postaci realnej władzy jurydycznej nad pozostałymi kościołami chrześcijańskimi, co potwierdził Sobór Watykański I (1870). Od IV wieku chrześcijanie w Rzymie znali i obchodzili święto katedry św. Piotra (celebrowane 22 lutego), biorąc pod uwagę fakt, że był on kiedyś biskupem tego miasta. Z uwagi na to jednak, że święto to często wypadało w okresie Wielkiego Postu, w wielu innych regionach (np. w Galii, dzisiejszej Francji) zaczęto je obchodzić wcześniej, 18 stycznia. I tak utrwaliły się dwie celebracje tego święta: 18 stycznia obchodzono wspomnienie katedry św. Piotra w Rzymie i 22 lutego katedry św. Piotra w Antiochii. W tym ostatnim przypadku kierowano się żywą tradycją, która głosiła, że Piotr miał najpierw założyć swoją stolicę prymasa Kościoła Chrystusowego w Antiochii, gdzie przebywał kilka lat, zanim udał się ok. 42 roku do Rzymu, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Papież Paweł IV w 1558 roku ustalił ostatecznie obydwa terminy i rozszerzył ich celebrowanie na cały Kościół Zachodni.

  Sama nazwa katedry św. Piotra wzięła się z tronu, jaki ustawiono w bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V wieku znajdował się on w chrzcielnicy bazyliki. Dziś stanowi go wiele kawałków drewna spojonych bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Jako takie, jest ono wkomponowane w potężny tron z marmuru dzieła słynnego budowniczego katedry Jana Berniniego (†1680). Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa w osobie sw. Piotra i jego następców.
  ks. Ryszard Groń

  http://adam-czlowiek.blogspot.com/2014/02/wspomnienie-katedry-sw-piotra-2202.html
 • @
  //Co znaczy ''jedna owczarnia, jeden pasterz''?//

  Znaczy to, że nie będzie podziału na chrześcijan pochodzenia żydowskiego i chrześcijan wywodzących się z pogaństwa , ale w Chrystusie wszyscy będą jedno, i Pan Jezus będzie dla nas wszystkich, którzy jesteśmy w Nim - niezależnie od pochodzenia - Jedynym Pasterzem.

  Ps. Słowo: 'poganie' w j. hebrajskim znaczy 'goim', czyli - narody.
 • Dla mnie to oznacza, że Kościół Chrystusa ma legalną władzę na ziemii
  i nikt więcej. Zadnego państwa, tylko hierarchia Kościoła i poniżej lud Bozy, samorządny, suwerenny, wolny. Wolne narody pod władzą duchową KK i Jednego Arcypasterza- Chrystusa Króla i Piotra jako Jego ziemskiego namiestnika.
 • @
  //Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością,...//

  Jesteśmy własnością Tuska, Kaczyńskiego, jakiejś partii, urzędników albo kogokolwiek innego?
 • @Apacz 02:11:29
  ///
  Znaczy to, że nie będzie podziału na chrześcijan pochodzenia żydowskiego i chrześcijan wywodzących się z pogaństwa , ale w Chrystusie wszyscy będą jedno, i Pan Jezus będzie dla nas wszystkich, którzy jesteśmy w Nim - niezależnie od pochodzenia - Jedynym Pasterzem.
  ///

  Czy aby na pewno chodzi o ten brak podziału?

  Werset, na który się powołałeś, wskazuje na coś innego:

  - "A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz" (Jana 10:16 NW).


  Czy wszystkie owce Jezusa będą należały do tej samej owczarni:

  - "Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła" (1 Piotra 2:9 BT);

  - "I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi" (Objawienie [Apokalipsa] 5:9, 10);

  - "Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat" (Objawienie [Apokalipsa] 20:6 BT)?
 • @Katogoria 04:49:50
  Kto sprawuje władzę nad tą "legalną władzą na ziemi"?

  Słowo Boże wyjaśnia:

  - "Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 10 Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»" (Mateusza 4:8-10 BT);

  - "dla niewiernych, których umysły zaślepił BÓG TEGO ŚWIATA, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga" (2 Koryntian 4:4);

  - "Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem WŁADCA TEGO ŚWIATA. Nie ma on jednak nic swego we Mnie" (Jana 14:30);

  - "Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego" (1 Jana 5:19).
 • @Ben Nechar 18:51:11
  '- "A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz" (Jana 10:16 NW).''
  ///

  ''drugie'' ???

  NIEPRAWDA!!!

  ''Mam też INNE (αλλα - alla -inne) owce, które nie są z tej zagrody; te również muszę przyprowadzić, i będą słuchać mojego głosu, i powstanie JEDNO stado i JEDEN pasterz.'' (Jan.10:16) Przeklad doslowny

  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/10/verse/16

  243 αλλα -alla -
  http://biblehub.com/greek/243.htm

  JEST Tylko jedna owczania, to uczniowie Chrystusa!

  Ci ktorzy NIE maja uczestnictwa w pierwszym zmartwychwstaniu do zycia w Krolestwie niebieskim, co ida do jeziora ognia!

  Dales sie straznicy zwiesc i glosisz jej klamstwa!
 • @Bara-bar 20:12:55
  Słownik Języka Polskiego wyjaśnia:
  ///
  INNY - 1) «nie ten, DRUGI, dalszy, pozostały, nie taki, różny, zmieniony, nowy

  INNY - 2) «DRUGI, pozostały człowiek»
  ///

  ---
  Nie interesują mnie prywatne poglądy, nie uwzględniające Słowa Bożego

  ///
  Czy wszystkie owce Jezusa będą należały do tej samej owczarni:

  - "Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła" (1 Piotra 2:9 BT);

  - "I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi" (Objawienie [Apokalipsa] 5:9, 10);

  - "Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat" (Objawienie [Apokalipsa] 20:6 BT)?
  ///

  A czy pytałem Ciebie, Bara-Bar? Czy Ty masz tu drugi nick, Apacz?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY

więcej